Mặc áo Blouse trắng sẽ tạo sự tin tưởng và chuyên nghiệp trong lời nói và phong cách làm việc.

Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học rút ra được kết quả rằng nếu mặc một chiếc áo blouse trắng của bác sĩ, bạn sẽ có xu hướng suy nghĩ giống bác sĩ hơn và sẽ phạm ít lỗi hơn khi thực hiện các bài test.

Theo đó, các nhà nghiên cứu chia những người tình nguyện viên làm 3 nhóm và cho họ nhìn thấy những cái áo khoác màu trắng. Trong đó, nhóm một được nói cho biết rằng đó là áo blouse của bác sĩ và chỉ được phép nhìn ngắm những cái áo này thôi. Nhóm 2 cũng được nhìn những cái áo blouse này, đồng thời được phép khoác lên người. Còn lại, những người của nhóm 3 thì khác, cũng những cái áo blouse đó nhưng khi mặc vô thì người ta lại nói với họ đấy chỉ là những cái áo khoác của thợ sơn để chống vấy bẩn lên người.

Sau đó, cả 3 nhóm sẽ được cho làm bài test là chỉ ra những điểm khác nhau của các cặp bức ảnh. Kết quả, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng nhóm 2, tức là nhóm mặc trên người áo blouse bác sĩ, đã tìm ra được nhiều điểm khác nhau nhất giữa các cặp hình ảnh, so với kết quả của nhóm 1 và nhóm 3. Các nhà khoa học tạm gọi chứng này là "nhận thức về trang phục" và cho rằng bộ đồ mà chúng ta mặc trên người sẽ có tác dụng nhất định lên tinh thần và hiệu quả làm việc.

Trong một thử nghiệm khác, những người tình nguyện được cho cầm một chiếc cốc chứa thức uống nóng lại có xu hướng thích chỉ trích người khác hơn hẳn những người cầm cốc thức uống lạnh. Các nhà khoa học cho rằng nhiệt độ cũng ảnh hưởng đến tâm lý của họ.

Các nhà khoa học trong thử nghiệm ở trên cho biết hiện tại chỉ mới tạm kết luận được rằng "nhận thức về trang phục" có tác dụng trong thời gian ngắn, còn về thời gian dài thì chưa kết luận được. Cũng có nghĩa là nếu cứ mặc áo blouse bác sĩ hoài, chưa chắc IQ của chúng ta sẽ được tăng lên.

Họ cho biết vẫn còn cần nghiên cứu thêm nữa để giải thích nguyên nhân của "nhận thức về trang phục", cũng như cách để ứng dụng hội chứng này trên con người như thế nào.

Địa chỉ